Cennik rehabilitacyjny na 2021r.


Celem zapewnienia bezpieczeństwa pobytu klientów, w związku z istniejącym stanem zagrożenia epidemiologicznym Sars-Cov-2, organizator zastrzega sobie możliwość rezygnacji z części zajęć lub zabiegów, stosownie do obowiązujących ograniczeń, zakazów i nakazów lub wewnętrznych procedur bezpieczeństwa.
 1. Ceny turnusów rehabilitacyjnych za osobę w pok. 2-os. oraz pokoju typu studio.
  L.p. Terminy turnusów rehabilitacyjnych Odpłatność za 14-dniowy turnus Osobodzień z rehabilitacją Odpłatność za pobyt uczestnika w pok 1-osob.
  uczestnik (z rehabilit.) opiekun (bez rehabilit.)
  1 2021-06-01 - 2021-06-14 1 750,00 zł 1 660,00 zł 125,00 zł 2 030,00 zł
  2 2021-06-16 - 2021-06-29 1 860,00 zł 1 770,00 zł 133,00 zł 2 154,00 zł
  3 2021-07-01 - 2021-07-14 1 900,00 zł 1 810,00 zł 136,00 zł 2 208,00 zł
  4 2021-07-16 - 2021-07-29 1 980,00 zł 1 890,00 zł 141,00 zł 2 302,00 zł
  5 2021-07-31 - 2021-08-13 1 980,00 zł 1 890,00 zł 141,00 zł 2 302,00 zł
  6 2021-08-15 - 2021-08-28 1 920,00 zł 1 830,00 zł 137,00 zł 2 228,00 zł
  7 2021-08-30 - 2021-09-12 1 780,00 zł 1 690,00 zł 127,00 zł 2 060,00 zł

  * Cena za pobyt uczestnika turnusu zawiera: zakwaterowanie, całodzienne wyżywienie (śniadanie, obiad i kolacja - serwowane) opieka lekarska i pielęgniarska, 3 zabiegi dziennie (w dni robocze od poniedziałku do piątku), program rekreacyjno - wypoczynkowy: ognisko z pieczeniem kiełbasek, wieczorek powitalny i pożegnalny z poczęstunkiem i muzyką na żywo, biesiady, konkursy, turnieje, wycieczka autokarowa po wyspie Wolin.

  * Cena za pobyt opiekuna nie obejmuje kosztów zabiegów rehabilitacyjnych.

 2. Dopłata do pokoju jednoosobowego
  Termin Dopłata za 14 dni pobytu Dopłata za os/dzień
  od 2021-06-01 do 2021-06-15 280,00 zł 20,00 zł
  od 2021-06-16 do 2021-06-30 294,00 zł 21,00 zł
  od 2021-07-01 do 2021-07-15 308,00 zł 22,00 zł
  od 2021-07-16 do 2021-07-30 322,00 zł 23,00 zł
  od 2021-07-31 do 2021-08-14 322,00 zł 23,00 zł
  od 2021-08-15 do 2021-08-29 308,00 zł 22,00 zł
  od 2021-08-30 do 2021-09-12 280,00 zł 20,00 zł
 3. Odpłatność za dziecko do lat 12 z 1/2 wyżywienia i odrębne spanie (decyduje rok urodzenia) - 80% wartości skierowania
 4. Odpłatność za dziecko do lat 12 z 1/2 wyżywienia i wspólne spanie (decyduje rok urodzenia) - 65% wartości skierowania
 5. Odpłatność za pełne wyżywienie i wspólne spanie - 83% wartości skierowania
 6. Dziecko do lat 3 (bez odrębnego łóżka i wyżywienia) – opłata ryczałtowa: 10,- zł. /za 1 dzień pobytu
 7. Dopłata za dietę bezglutenową: 180,- zł/turnus
Informacje dodatkowe
 1. Turnus rozpoczyna się śniadaniem w dniu przyjazdu i kończy kolacją w dniu wyjazdu
 2. Warunkiem uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym jest posiadanie:
  • orzeczenia o niepełnosprawności lub skierowania na turnus od lekarza rodzinnego lub specjalisty
  • aktualnej informacji o stanie zdrowia
  Dla osób nie posiadającej w/w dokumentów - obowiązuje cennik wczasowy.
 3. Opłata za świadczenia niewykorzystane nie jest zwracana, a za niewykorzystane posiłki nie przysługuje suchy prowiant.
 4. Cena nie obejmuje opłaty klimatycznej, która płatna jest na miejscu w ośrodku - wg ustalonej stawki RM w Dziwnowie
 5. Przy rezerwacji obowiązuje konieczność wpłaty zaliczki (zadatku) w kwocie: 200,- zł/osobę.
  Wpłata pozostałej części należności winna być uregulowana przelewem na rachunek bankowy, ewentualnie kartą płatniczą lub gotówką na miejscu w ośrodku w terminie do 3 dni od przyjazdu.
 6. Ewentualna rezygnacja z turnusu (pobytu) winna być złożona na piśmie z zachowaniem n/w terminów (obowiązuje data wpływu do organizatora). W przypadku rezygnacji z turnusu (pobytu) w terminie:
  1. nie krótszym niż 35 dni przed rozpoczęciem pobytu- zadatek zwracany jest po potrąceniu 10%, lecz nie mniej niż 20 zł
  2. nie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem turnusu (pobytu) - zadatek zwracany jest po potrąceniu 50% wartości
  3. krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem turnusu (pobytu) - zadatek nie podlega zwrotowi
 7. Wspólne spanie – dodatkowa osoba w pokoju na wersalce
 8. Ośrodek zastrzega sobie możliwość zmiany cen w trakcie roku w przypadku zmiany podatku VAT lub znacznego wzrostu cen nośników energetycznych
 9. Parking na terenie ośrodka, niestrzeżony - bezpłatnie
 10. Na turnusie rehabilitacyjnym mogą samodzielnie przebywać osoby z ustabilizowanym stanem zdrowia, zdolne do samoobsługi
 11. Ośrodek nie przyjmuje zwierząt
 12. Wpłaty prosimy dokonywać na rachunek bankowy
  GETIN BANK S.A. II O/Katowice nr 13 1560 1111 0000 9070 0003 3103
  .
  Na przelewie koniecznie należy podać termin pobytu i dane osoby, na którą należy wystawić fakturę VAT oraz jakiego typu pobytu dotyczy wpłata, to jest pobytu rehabilitacyjnego (z zabiegami) czy pobytu wczasowego (bez zabiegów).
Warunkiem rozpoczęcia pobytu na turnusie rehabilitacyjnym jest zaszczepienie przeciwko COVID–19 (dwie dawki) lub negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 z materiału pobranego w terminie nie wcześniej niż 4 dni przed terminem rozpoczęcia tego turnusu.
Świadczenia mogą ulec zmianie w zależności od ograniczeń, nakazów i zakazów wynikających z obowiązujących przepisów prawa związanych z COVID – 19